Food Detective i Eskilstuna | Hälsokuren Hälsocenter

Food Detective

Människor som visar upp symtom på matintolerans förleds ofta av den medicinska expertisen och media att tro att deras tillstånd enbart finns i huvudet eller att dom behandlas för sina psykiska problem för tillståndet, snarare än för orsaken. Vi testar så här (pdf).

Food Detective är ett test som efter endast 40 minuter ger svar på frågan om ni lider av matintolerans.

Matintolerans kan vara en orsak till huvudvärk, migrän, kronisk trötthet, eksem, psoriasis, reumatism, inflammatorisk tarm, sömnstörningar, viktproblem m.m. De som har problem klagar ofta att de upplever sig vara i en ”dimma”, känner sig uppsvällda och trötta hela tiden.

Även icke livshotande matintolerans ska aldrig underskattas då dess påverkan på lidande personer kan vara av stor betydelse, allvarlig påverkan på deras förmåga att leva normala friska liv..

Matintolerans är inte samma sak som matallergi! >>Läs om skillnaden här.