Kinesisk örtmedicin | Hälsokuren Hälsocenter

Kinesisk örtmedicin

Naturmedicin är en populär behandlingsform och användningen av örtmedicin är vanligare än akupunktur i Kina. Man använder sig av hundratals ingredienser, huvudsakligen från växtvärlden. Dessa växter kombineras i olika recept, vilka har utvecklats under tidens lopp, som kan behandla så gott som alla sjukdomar/symptom. Örtmedicin enligt TCM accepterar inte biverkningar och inte heller att patienter blir beroende av medicin.

Inom den traditionella kinesiska läkekonsten används Yin/Yang och de fem elementens teori för att klassificera symptom/disharmonier och bestämma en effektiv örtkur. Precis som ett element stödjer eller hämmar funktionen hos ett annat, påverkar ett organ ett annat. Örtmedel används för att balansera detta i kroppen genom att påverka specifika organ och motsvarande meridianer. Vid varje behandlingstillfälle ställs en ny diagnos, genom att titta på tungan och ta pulsen, för att först ta reda på patientens tillstånd och sedan reglera örtblandningen enligt behov.