Testa matintolerans i Eskilstuna | Hälsokuren Hälsocenter

Matintoleranstest

 

Matintolerans är inte detsamma som matallergi

En vanlig förvirring uppstår generellt när orden matallergi och matintolerans kommer in i en mening. En klassisk matallergi (så som jordnötter eller skaldjur) karakteriseras vanligtvis av en omedelbar och ofta allvarlig reaktion på immunsystemet när det utsätts för speciell mat. Normalt uppstår symptomen inom fem minuter efter man ätit eller kommit i kontakt med den olämpliga maten, reaktionen kan fördröjas upp till två timmar. Vid matallerig sker en ökad produktion av antikroppen IgE.

Läs mer om Matintolerans här.

Problem med matsmältningssystemet

Fler och fler forskningsresultat visar på att våra vanligaste åkommor och symtom kommer från problem med matsmältningssystemet.

I våra tarmar har tarmslemhinnan funktionen att ta upp näringen i det vi äter. Fungerar inte denna p.g.a. skada, inflammation eller att den ”läcker” resulterar detta i din kropps onormala reaktion på viss mat. Dessa nedsatta funktioner kan bero på matintolerans. Matintolerans är inte desamma som matallergi. Man beräknar att ca 45 % av oss kan lida av en matintolerans.  

Vanliga symtom vid matintolerans är:
Textruta: •	Gaser i magen •	Orolig mage •	Förstoppning eller diarré •	IBS  •	Trötthet •	Huvudvärk/migrän •	DepressionTextruta: •	Utslag •	Ledbesvär •	Artrit •	Ångest •	Astma •	Bronkit •	SömnbesvärTextruta: •	Hudirritation •	Muskelsmärtor •	Dåligt näringsupptag •	Vattenansamlingar •	Viktkontrollproblem •	Svullnad •	Koncentrationssvårigheter

 

 

 

 

Vill du veta om dina besvär kan kopplas till matintolerans?

Hälsokurens matintoleranstester är av hög kvalitet och vi tillhandahåller 4 olika tester.

  • Testerna påvisar eventuella IgG matrelaterade antikroppar för en rad olika matvanor.
  • Testerna utförs av terapeuter som har utbildning.
  • Testet är snabbt, enkelt och säkert att utföra.


FoodDetective

FoodPrint görs på plats genom ett blodprov och resultatet är tillgängligt efter ca 90 minuter.
Test 47/57     testar 47/57 matvaror. Anpassat för Skandinavisk mathållning.        1550 kr


FoodPrint

FoodPrint-testet görs genom ett blodprov som sänds till laboratorium Cambridge Nutritional Sciences Ltd, England och resultatet kommer tillbaka inom ca 2 veckor. När resultatet är tillbaka bokar vi en ny tid för konsultation och kostrådgivning.
Test      80     testar 80      matvaror. Anpassat för Skandinavisk mathållning 2750 kr
Test    120     testar 120    matvaror.                                                               3200 kr
Test    200     testar 200    matvaror (rekommenderas)                                   3880 kr


I priserna inkluderas provtagning och konsultation vid resultat av testet.

 

  

                            

 

>> Tillbaka